Skip to content

Правила правопису числівників

Скачать правила правопису числівників txt

Правопис та відмінювання числівників. Правопис складних числівників і відчислівникових слів. Це — основні правила написання числівників. Правопис числівників. Добиватися запам’ятовування дітьми основних правил правопису числівників (практично). Ознайомити учнів з групами числівників за складом.

Числівник – самостійна частина мови, яка означає абстрактно-математичну кількість, кількість предметів або їх порядок при лічбі. Кількісні числівники означають абстрактно-математичну кількість або кількість предметів при лічбі. За значенням вони поділяються на: а) власне-кількісні, які означають кількість, виражену у цілих одиницях: вісім, двадцять один, триста сім.

Усі правила української мови та правопису, структуровані, в додаток ідуть диктанти та аудіодиктанти.  Числівник- це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? (сьомий, тисяча п’ятсот, півтори). Синтаксичні ознаки числівників. У реченні числівники можуть бути різними членами речення (Одна ластівка погоди не робить (означення); І один у полі не воїн (підмет).

За правилами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників. Розглянемо основні правила відмінювання числівників. Виділяють декілька типів відмінювання кількісних числівників: 1. Відмінювання числівника один, (одна, одне (-о), одні). Цей числівник відмінюється як займенник той (та, те, ті).

Відмінник Однина Множина. Чол.р Жін.р Сер.р. — збірні числівники: двоє, одинадцятеро; — неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, немало; — порядкові числівники, утворені від простих числівників: третій, сьомий, сотий.

Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових основ. До них належать: назви десятків: шістдесят, дев'яносто; — назви сотень: триста, сімсот; — збірні числівники (обидва, обидві), дробові (півтора), неозначено-кількісні (кількадесят, кількасот).

Пропоную правила написання числівників, проілюстровані прикладами. Написання числівників -складна тема, проте потрібна для практики.  Пропоную перевірити свої знання на правильне написання числівників. Як відомо, відмінювання числівників (про це йдеться в нашій статті тут) – це те завдання, якого школярі та студенти не просто побоюються, а нен а видять лютою ненавистю. Відмінювання та правопис кількісних числівників. Конспект на урок Українська мова скачати. Работа по теме: Метод вказ часть 2.

Глава: Написання числівників і відчислівникових слів. ВУЗ: ДонГТУ. 4. Правопис та відмінювання числівників. Відмінювання числівників. • Числівник один відмінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той (подібно до прикметників): один, одного, одному, Н/Р.в., одним, на одному/на однім. • 3, 4, кілька, багато та всі збірні відмінюються за зразком відмінювання числівника 2 (у збірних числівниках у непрямих відмінках суфікс -еро відпадає, у збірному числівнику обидва, обидві відпадає частина - два, -дві.

EPUB, fb2, rtf, fb2