Skip to content

Тренінг правила роботи в групі

Скачать тренінг правила роботи в групі txt

Зміст – це наповнення групі (тренінгу), це все, що тренінг на питання "що?". Правила праці в групі. Правила по составлению правил: 1. (Група методом «Мозкового штурму» встановлює правила ефективної взаємодії, відповідаючи на запитання: «Що потрібно зробити для того, щоб робота в групі була ефективною?» Матеріали:аркуші папер. Інші норми і правила поведінки, взаємодії роботи вводити поступово протягом перших годин роботи, спираючись на той досвід, якого учасники набувають у вправах.

Тренінг «Цінність життя і здоров’я». Мета: сприяти формуванню в учнів особистої системи цінностей, усвідомлення приорітету духовних цінностей, визначення життєвої мети, розвивати вміння працювати в групах, вміння зв’язно висловлювати думки; виховувати позитивні риси характеру, почуття толерантності, вміння адекватно реагувати на життєві випробування.  Учасники по черзі закінчують речення, розповідають, «Я, , цінністю для мене є.» 3.

Правила роботи в групі. Мета: створити правила роботи в групі, сприяти створенню робочої доброзичливої атмосфери під час тренінгу. Сьогоднішня розмова вимагає уваги та зосередженості від кожного з вас.

Дотримання правил роботи в групі. Правило. Тлумачення. Цінування часу. За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Всім учасникам потрібно бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко та чітко. Ввічливість. Вводить правила для участников тренинга необходимо в самом тренинга, сразу после этапа знакомства с участниками.

Вы можете записать правила на флипчарте или обозначить их символами/рисунками. В нужный момент, если участники нарушают правила, вы можете открыть лист с правилами и обратить внимание на то, что их приняли все участники до начала работы. Также вы можете совместно с группой придумать символические наказания (налить всем кофе, прочитать стихи) тем, кто нарушил правило.

Правила для участников тренинга: Приходить вовремя. Підходи роботи ведучого Можна виділити основні підходи роботи ведучого, які допомагають сконцентруватися на меті тренінгу (відповідно до даних підходів здійснювався підбір вправ): контакт, комунікація, кооперація. - Контакт дозволяє скоротити психологічну дистанцію між учасниками групи, а також створити довірчу атмосферу в класі.

Для реалізації цього підходу включені вправи, пов'язані з безпосереднім фізичним контактом (наприклад: «Привітання», «Побудуємо», «Малюнок на спині» тощо), що дозволяє розвивати відносини всередині класу.

Тренинг – это безопасное пространство для обучения. Важным фактором безопасности являются доверительная атмосфера, а также понятность всего происходящего. Для этого нам и нужны правила, которые позволяют задать формат, регламентировать и контролировать внутригрупповые процессы, происходящие во время тренинга.

Правила по составлению правил: 1. Правила касаются всех (в том числе руководителя/тренера). То, что относится только к участникам тренинга или к подчиненным – инструкции. 2. О правилах нужно договориться. «Я сказал» - это еще не договор. Правила должны быть приняты всеми без исключения. Ведучий групи вітає учасників тренінгу, позитивно налаштовує на ефективну роботу, а також повідомляє учасникам про мету тренінгу, основні завдання, окреслює намічені цілі й перспективи спільної групової діяльності.

Правила- принципи роботи в групі. 1.Спілкування на основі довіри. Важливо, щоб учасники максимально довіряли один одному. Багато НДО проводять навчання, тренінги та семінари, зустрічі та заходи, що передбачають участь груп незнайомих між собою людей.

Тематика навчання може відрізнятися за змістом: права людини, стійкий розвиток, розбудова громади, соціальне підприємництво, гендерна рівність, соціальна інклюзія, протидія насильству, вирішення конфліктів тощо. Водночас, загальною рисою тренінгів є використання інструментів неформального навчання: ігор, вправ, розв’язання практичних завдань та ситуацій, а також мінімальна кількість лекцій і теорій.

Поняття тренінгу. Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. На тренінговому занятті перевага віддається діяльності не вчителя, а учнів, особистий досвід яких є основою для навчання.  Основні правила поведінки під час тренінгу розробляють колективно або їх оголошує учитель (у такому разі учням пропонують їх змінити чи доповнити). Основні правила передбачають, що учасники говоритимуть почергово; коротко і за темою; намагатися не повторювати, а доповнювати сказане іншими; виявляти активність, доброзичливість і повагу до думки кожного.  Я й сам довго не міг упоратися з ним».

Зверніться до решти групи: «Хто може допомогти?».

djvu, txt, doc, rtf